Department of Asian Studies

Section of Turkic, Mongolian and Korean Studies

DOROTA SMĘTEK, PHD


PUBLICATIONS

2016


Some lexical and phonological features of the language of a Crimean Karaim Bible translation. Türk Dilleri Araştırmaları 26, 2 (2016), 227-240. Read in PDF PDF


Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu [Young David. The character of the pretender to the throne in the context of the conflict between himself and the old king in a Karaim translation of a maskilic drama]. Almanach Karaimski 5 (2016), 137-146. Read in PDF PDF


2015


Lamentations of Benyamin Turşu and Beraẖa Poyraz. Two Songs from a Crimean Karaim Mejuma. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68, 4 (2015), 453-465.


Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych [Comparative Analysis of Crimean Karaim Folk Songs]. Almanach Karaimski 4 (2015), 33-45. Read in PDF PDF


Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich [Turkic Studies 5]. Read in PDF PDF


[co-authored with Cem Erdem, Radosław Andrzejewski]. Leksyka turecka w ćwiczeniach [Turkish Vocabulary in Practice]. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich.2013


The Relation between Hebrew and Turkic in Crimean Karaim Literature on the Basis of a Translation of the Hebrew Drama Melukhat Sha’ul. Karaite Archives 1 (2013), 199-210.
Read in PDF PDF


The Question of the Existence of a Common Literary Language of the Crimean Karaites in the Nineteenth Century: Henryk Jankowski (ed.). 2013. Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 111-122.
Read in PDF PDF


2012


Crimean Karaite Translation of a Hebrew Drama Melukhat Sha’ul as an Example of Rabbinic Literature’s Influence on Literary Activity of the Crimean Karaites. Jewish History Quarterly 244, 4 (2012), 520-529. Read in PDF PDF


Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis. Poznań 2012: Katedra Studiów Azjatyckich. [unpublished doctoral thesis].2009


A Bibliography of Turkic Studies in Przegląd Orientalistyczny 1948-2008. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich [Turkic Studies 1].
Read in PDF PDF


CONFERENCES ATTENDED

2017


Zapożyczenia z języka hebrajskiego, arabskiego i perskiego w krymskokaraimskim przekładzie Starego Testamentu. Konferencja Karaei Europae Orientalis, Poznań, UAM, 13 stycznia 20172016


The nature of relations between king Saul and young David on the basis of a Crimean Karaim translation of the drama Melukhat Shaʾul. Konferencja Warrior, Poet, Prophet and King: The Character of David in Judaism, Christianity and Islam, Warszawa, ŻIH, UW2015


Elif Şafak’ın Araf adlı kitabında Doğu ve Batı çelişkisi ve okur üzerinde bıraktığı etki. XXVIII. Uluslararası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu “Batı Edebiyatında Doğu, Doğu Edebiyatında Batı, Kraków, UJ


Analiza porównawcza ludowych piosenek krymsko-karaimskich. VII Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Poznań, UAM


Recent discoveries in Karaite Studies – Crimean Karaim lamentations. Cultures in Conversation: Teaching Asian Languages and Cultures, Poznań, UAM2013


Sytuacja społeczna kobiet w Turcji przez pryzmat twórczości Elif Şafak. VI Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Kraków, UJ


Was there a common literary language of the Crimean Karaims in the nineteenth century? Cultures in Conversation: Asian Languages and Cultures, Poznań, UAM2012


The relation between Hebrew and Turkic in Crimean Karaim literature on the basis of a translation of a Hebrew drama Melukhat Sha’ul. Cultures in Conversation: Hebrew and Karaite Literature in Poland and Eastern Europe, Poznań, UAM2011


O tłumaczeniu dramatu Melukhat Sha’ul znajdującego się w karaimskiej medżumie. V Ogólnopolska Konferencja Turkologiczna, Warszawa, UW2010


Shemuel Kohen’s mejuma: the tragedy of King Saul. Cultures in Conversation: Lessons learnt from Hebrew Literature and Jewish History, Poznań, UAMRESEARCH PROJECTS

2013-2018


Critical edition of the Karaim Bible with translation into English 2013-2016, project financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education, no 11H 12 0312 81 [with Henryk Jankowski, Gulayhan Aqtay, Michał Neméth and Tülay Çulha]AWARDS


Award granted by Rector of Adam Mickiewicz University for outstanding achievements in scientific work (2015)OTHER ACTIVITIES

Assistant editor of Turkic Studies series, accesible at http://turkicstudies.amu.edu.pl

Assistant editor of the journal Studia Azjatystyczne, accesible at http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa/index

Editor of the 1th volume of Studia Azjatystyczne 1 (2015). Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich.


Polish contributor for Turkologisher Anzeiger since 2015.